Pozivno pismo

Poštovane kolegice i kolege,
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, od 19.4.2018. do 21.4.2018. godine, bit će domaćin održavanja naučno-stručnog skupa V SARAJEVSKI DANI PSIHOLOGIJE.
Naučno-stručni skup organizira Odsjek za psihologiju i Centar za psihološka istraživanja, edukaciju i savjetovanje, koji djeluje u okviru Centra za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (NIRSA).
Očekujemo da će naučno-stručni skup biti još jedna prilika za ponovno okupljanje velikog broja znanstvenika i stručnjaka iz prakse, kako iz Bosne i Hercegovine tako i iz inostranstva. Programom su predviđeni: plenarno predavanje, usmena saopštenja, poster sekcije, okrugli stolovi, radionice. Stoga Vas pozivamo da svojim učešćem doprinesete kvaliteti ovoga skupa.
Rok za prijavu sažetaka je produžen do 15.2.2018. godine. Više informacija o pripremi sažetaka možete pročitati ovdje. Detaljnije informacije vezane za cijene kotizacija i rokove za uplatu možete pronaći na linku ovdje.

Bit će nam čast i zadovoljstvo da budete naši gosti na V sarajevskim danima psihologije.

Srdačno Vas pozdravljamo,
Organizacioni odbor

Uputa za pisanje sažetaka

Jedan autor može prijaviti najviše tri rada, s tim da samo na dva rada može biti prvi autor. Sažetak se piše u Fontu Times New Roman, Font size 12 i treba sadržavati naslov rada...

Uputa za pisanje sažetaka

Kotizacije

Više o kotizacijama i detalje uplate možete naći na linku ispod.

Kotizacije

Online prijava sažetaka

Ovim putem pozivamo Vas da pošaljete sažetke za V SARAJEVSKE DANE  PSIHOLOGIJE.Sažetke možete prijavljivati do 15.2.2018. godine putem linka ispod.

Online prijava sažetaka

Prijava za Zbornik radova

Online prijava za Zbornik radova sarajevskih dana psihologije trenutno je zatvorena!