Pozivno pismo

Poštovane kolegice i kolege,
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, od 19.4.2018. do 21.4.2018. godine, bit će domaćin održavanja naučno-stručnog skupa V SARAJEVSKI DANI PSIHOLOGIJE.
Naučno-stručni skup organizira Odsjek za psihologiju i Centar za psihološka istraživanja, edukaciju i savjetovanje, koji djeluje u okviru Centra za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (NIRSA).
Očekujemo da će naučno-stručni skup biti još jedna prilika za ponovno okupljanje velikog broja znanstvenika i stručnjaka iz prakse, kako iz Bosne i Hercegovine tako i iz inostranstva. Programom su predviđeni: plenarno predavanje, usmena saopštenja, poster sekcije, okrugli stolovi, radionice. Stoga Vas pozivamo da svojim učešćem doprinesete kvaliteti ovoga skupa.
Rok za prijavu sažetaka je produžen do 15.2.2018. godine. Više informacija o pripremi sažetaka možete pročitati ovdje. Detaljnije informacije vezane za cijene kotizacija i rokove za uplatu možete pronaći na linku ovdje.

Bit će nam čast i zadovoljstvo da budete naši gosti na V sarajevskim danima psihologije.

Poštovani,
zbog velikog interesa i pristiglih mailova, odlučili smo produžiti rok za prijavu sažetaka za 5. sarajevske dane psihologije do 5. marta 2018. godine. Svoje sažetke do ovog datuma možete poslati na sljedeću mail adresu: sazeci@sdpsih.ff.unsa.ba.

Srdačno Vas pozdravljamo,
Organizacioni odbor

Uputa za pisanje sažetaka

Jedan autor može prijaviti najviše tri rada, s tim da samo na dva rada može biti prvi autor. Sažetak se piše u Fontu Times New Roman, Font size 12 i treba sadržavati naslov rada...

Uputa za pisanje sažetaka

Kotizacije

Više o kotizacijama i detalje uplate možete naći na linku ispod.

Kotizacije

Plenarna izlaganja

Zadovoljstvo nam je najaviti da će na V SARAJEVSKIM DANIMA PSIHOLOGIJE plenarna predavanja održati...

Više informacija

Memorijalna nagrada "Ante Raić" za najbolji diplomski rad

U skladu sa dosadašnjom tradicijom, na naučno-stručnom skupu Peti sarajevski dani psihologije bit će dodijeljena memorijalna nagrada "Ante Raić" za najbolji diplomski rad...

Više informacija

Prijava za Zbornik radova

Online prijava za Zbornik radova sarajevskih dana psihologije trenutno je zatvorena!