Drage kolegice i kolege,

Ovim putem Vas pozivamo da pošaljete sažetke za VII SARAJEVSKE DANE  PSIHOLOGIJE.

Sažetke možete prijavljivati do 31. 01. 2022. godine putem online prijave sažetaka.

Jedan autor može prijaviti najviše tri rada, a na samo dva rada može biti prvi autor. Sažetak treba biti napisan u fontu Times New Roman, 12 pt i treba sadržavati naslov rada, imena autora i ključne riječi. Maksimalna dužina sažetka je 300 riječi. Sažetak može biti napisan na jednom od tri BHS jezika ili na engleskom jeziku.

Preliminarna knjiga sažetaka će biti dostupna na stranici skupa http://sdpsih.ff.unsa.ba/

U finalnu knjigu sažetaka bit će uvršteni radovi autora koji su uplatili kotizaciju i izložili rad na skupu VII sarajevski dani psihologije.

Zahvaljujemo se na Vašem učešću.