Poštovani, 

Na VII sarajevskim danima psihologije su održana dva sjajna plenarna predavanja koja možete pogledati na sljedećim linkovima:  

Šta nam bihejvioralno ekološka analiza može reći o evoluciji psihopatije? dr. Janko Međedović 

https://drive.google.com/file/d/1qq6nOIss-6BmgIJnxph3TghsMSKSwatM/view?usp=sharing 

 

Ljubav ili TriP:  integrativni model ljubavi dr. Tatjana Stefanović Stanojević 

https://drive.google.com/file/d/1kpMZ43ICyMKO4Jho1wiIbmzLSzM404O1/view

 

Srdačno,

Organizacioni i programski odbor