Obavijest


Poštovane kolegice i kolege,


obavještavamo vas da je rok za prijavu radova za Zbornik radova sa 5. sarajevskih dana psihologije produžen do 1.9.2018. godine.

Uputa za pisanje sažetaka

Jedan autor može prijaviti najviše tri rada, s tim da samo na dva rada može biti prvi autor. Sažetak se piše u Fontu Times New Roman, Font size 12 i treba sadržavati naslov rada...

Uputa za pisanje sažetaka

Kotizacije

Više o kotizacijama i detalje uplate možete naći na linku ispod.

Kotizacije

Plenarna izlaganja

Zadovoljstvo nam je najaviti da će na V SARAJEVSKIM DANIMA PSIHOLOGIJE plenarna predavanja održati...

Više informacija

Memorijalna nagrada "Ante Raić" za najbolji diplomski rad

U skladu sa dosadašnjom tradicijom, na naučno-stručnom skupu Peti sarajevski dani psihologije bit će dodijeljena memorijalna nagrada "Ante Raić" za najbolji diplomski rad...

Više informacija

Prijava za Zbornik radova

Poziv za objavljivanje radova u Zborniku radova 5. sarajevskih dana psihologije

Više informacija