Uputa za pisanje sažetaka

Drage kolegice i kolege,

Ovim putem pozivamo Vas da pošaljete sažetke za V SARAJEVSKE DANE  PSIHOLOGIJE.

Sažetke možete prijavljivati do 15.2.2018. godine putem online prijave sažetaka.

Jedan autor može prijaviti najviše tri rada, s tim da samo na dva rada može biti prvi autor. Sažetak se piše u Fontu Times New Roman, Font size 12 i treba sadržavati naslov rada, imena autora i ključne riječi. Maksimalna dužina teksta sažetka je 300 riječi. Sažetak se može prijaviti na jednom od tri BHS jezika ili na engleskom jeziku.  

Zahvaljujemo se na Vašem učešću.