Memorijalna nagrada "Ante Raić" za najbolji diplomski rad

U skladu sa dosadašnjom tradicijom, na naučno-stručnom skupu Peti sarajevski dani psihologije bit će dodijeljena memorijalna nagrada "Ante Raić" za najbolji diplomski rad odbranjen na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u periodu od 15.2.2016. do 15.2.2018. godine.

Nagrada "Ante Raić" je ustanovljena 2014. godine, u čast sjećanja na Antu Raića, studenta prve generacije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu.

Ante (Marijan) Raić je rođen u Sarajevu 03.06.1968. godine gdje je završio osnovnu i Srednju medicinsku školu. Tokom rata, pored studija psihologije, bio je i student Fakulteta kriminalističkih nauka u Sarajevu. Njegove studijske kolege i nastavnici ga pamte kao neizmjerno toplu i dragu osobu, uvijek spremnu pomoći drugima. Na početku rata, 1992. godine pristupio je teritorijalnoj odbrani, a potom Armiji Bosne i Hercegovine. Specijalnoj policijskoj jedinici "Bosna", priključuje se 1993. godine, gdje mu se dodjeljuje čin narednika. Prema riječima njegovih saboraca, Ante Raić bio je primjer hrabrog, dostojanstvenog, i ponosnog bosanskog "viteza". Nažalost, pred sami kraj rata, 1995. godine Ante Raić je izgubio život braneći svoj grad. Posthumno je odlikovan Zlatnom policijskom zvijezdom.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane kolege, koji su diplomirali u gore navedenom periodu, da prijave svoj diplomski rad.

Komisija za ocjenu najboljeg diplomskog rada evaluirat će sve prijavljene radove prema kriterijima koji se mogu pogledati ovdje.

Molimo zainteresirane kandidate da pošalju sljedeće podatke na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., najkasnije do 2.3.2018. godine:

 

Ime i prezime:

Naslov rada:

Godina diplomiranja:

Mentor:

 

O odluci Komisije kandidati će biti blagovremeno obaviješteni. Nagrada će biti dodijeljena tokom svečanog otvaranja Petih sarajevskih dana psihologije.

Članovi Komisije za izbor najboljeg diplomskog rada

Dr.sc. Enedina Hasanbegović-Anić, vanredni profesor

Dr.sc. Sabina Alispahić, docent

Dr.sc. Ratko Đokić, viši asistent