Plenarna predavanja

 

Zadovoljstvo nam je najaviti da će na V SARAJEVSKIM DANIMA PSIHOLOGIJE plenarna predavanja održati:

 

Prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić, Odsjek za psihologiju Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu

Tema: Kako psihologija i psiholozi mogu pomoći u učenju i poučavanju - primjer matematike.

 

Prof. dr. sc. Jadranka Kolenović-Đapo, Odsjek za psihologiju Filozofski fakultet Univerzitet u Sarajevu 

Tema: Smijati se pametno: Humor u prostoru ličnosti.


Vesna Vlahović-Štetić redovita je profesorica  na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a trenutno je dekanica Filozofskog fakulteta. Svoju sveučilišnu karijeru započela je 1982. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zadru da bi je 1987. godine nastavila u Zagrebu. Od početka je njezino područje interesa psihologija obrazovanja. Povezujući nastavni i znanstveni rad najviše se bavi učenjem i poučavanjem matematike: dječjom uspješnošću u problemskim zadacima, ranim matematičkim razvojem, kulturalnim razlikama u matematici te rezultatima u rješavanju linearnih i nelinearnih matematičkih zadataka kod srednjoškolaca i studenata. Također se bavi područjem darovitosti posebice povezujući to područje s područjem matematike.

Bila je voditeljica brojnih projekata, a rezultate znanstvenih istraživanja objavila je u pedesetak znanstvenih i dvadesetak stručnih radova. Urednica je više knjiga te koautorica sveučilišnog udžbenika i priručnika. Sudjelovala je u organizaciji znanstvenih i stručnih skupova (22. konferencija hrvatskih psihologa, Dani Ramira Bujasa, Prvi hrvatski kongres primijenjene psihologije).

Sudjeluje u nastavi na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, diplomskoj razini Matematičkog odsjeka PMF-a u Zagrebu, kao i na poslijediplomskom doktorskom studiju Glotodidaktike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te doktorskom studiju PMF-a  Sveučilišta u Splitu.

Članica je domaćih (HPD, HPK) i međunarodnih udruga i tijela (EARLI, Board of Educational Affairs EFPAe), a za svoj rad dobila je više nagrada i priznanja („Snježana Biga Friganović“ 2014., „Marulić: Fiat Psychologia“,2015., „Ivan Filipović“ državna godišnja nagrada u području znanstvenog i stručnog rada za 2014. godinu te „Ivan Filipović“ u području visokog školstva za 2016. godinu.)

 

Jadranka Kolenović-Đapo je vanredni profesor na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakuleta Univerziteta u Sarajevu, te izvodi nastavu iz šire oblasti Psihologije ličnosti, Socijalne psihologije, Psihologije sporta i Psihologije humora. Studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, završila je 1995.godine. Poslijediplomske studije završila je na Odsjeku za psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je odbranila magistarski rad pod naslovom „Humor kao način suočavanja sa stresom“ (2001). Doktorsku disertaciju „Smisao za humor i struktura ličnosti“, odbranila je 2005.godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

U dva navrata obavljala/obavlja funkciju predsjednika Odsjeka za psihologiju u Sarajevu. Sudjelovala je kao voditelj ili konsultant na više istraživačkih i aplikativnih projekata. Učestvovala je na domaćim i međunarodnim naučnim/ stručnim skupovima i seminarima (na kojima je u svojstvu autora ili koautora prezentirala 50 naučnih ili stručnih usmenih saopćenja). Nacionalni je program direktor za BiH na European Values Study za Bosnu i Hercegovinu.

U autorstvu i koautorstvu objavila je tri knjige: Psihologija humora: teorije, metode i istraživanjaPsihološki mehanizmi odbrane: Teorijski pristupi, klasifikacija i vodič za vježbe i Klasične teorije emocija u svjetlu novih empirijskih spoznaja, te je uredila više knjiga sažetaka i Zbornika radova sa naučnih i stručnih skupova psihologa u BiH. Objavila je 27 naučnih i/ili stručnih radova u časopisima: Zbornicima radova, Naša škola, Didaktički putokazi, Psihologijske teme, Personality and Individual Differences, Temas em Psicologia, Psihijatrija, Spotrski Logos, RADOVI Filozofskog fakulteta. Prof.dr Jadranka Kolenović-Đapo je u svom naučnom i stručnom radu ponajviše usmjerena na područje psihologije humora.