Organizacioni odbor VIII sarajevskih dana psihologije:

Prof. dr. Đenita Tuce, predsjednik

Prof. dr. Nermin Đapo,

Prof. dr. Maida Koso-Drljević

Prof. dr. Enedina Hasanbegović-Anić

Dr. Delila Lisica, ass.

Ariel Nikitović, MA, ass.

 

Programski odbor VIII sarajevskih dana psihologije:

Prof. dr. Saša Drače, predsjednik

Prof. dr. Amela Dautbegović

Prof. dr. Mirna Marković

Prof. dr. Nina Hadžiahmetović

Emina Sinanović, MA, ass.

 

Organizacioni odbor ispred Udruženja studenata psihologije "SINAPSA":

Melisa Alibegović

Adna Hasanbegović

Alma Memija

Sara Šešum

Asja Milisav Buturović