Dr. Andrea Vranić, vanredna profesorica na Odsjeku za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Učinkovitost kognitivnog treninga: Postavljamo li pravo pitanje?

 

Sažetak

Kognitivne sposobnosti preduvjet su uspjeha u gotovo svim aspektima života. Rasčlanjivanje akademskog i profesionalnog uspjeha, ali i svakodnevnih životnih aktivnosti, upućuje na važnost (ustrajnije) pažnje, (brže) obrade informacija, (šireg) radnog pamćenja, (snažnije) inhibitorne kontrole, (veće) kognitivne fleksibilnost. Stoga ne čudi da se, kako istraživački, tako i praktični, interes za modifikacijom kognitivnih sposobnosti dade najbolje opisati olimpijskim motom brže, bolje, jače, a ne iznenađuju ni ekonomski izvještaji koji predviđaju sve veći rast tržišnog udjela tzv. brain-training industrije. Kognitivni treninzi predstavljaju intervencije ili aktivnosti osmišljene da unaprijede rezoniranje, rješavanje problema ili učenje kod čitavog niza korisnika - od djece s ADHD-om, osoba odraslih u nepovoljnim životnim okolnostima, onih s traumatskim ozljedama mozga ili neurodegenerativnim bolestima, do osoba srednje i starije životne dobi s normativnim procesima starenja. Većina treninga usmjerena je na pažnju, radno pamćenje ili izvršne funkcije jer su ovi procesi potrebni za složeno inteligentno ponašanje, visoko su povezani s individualnim razlikama u inteligenciji, akademskom uspjehu i važnim životnim ishodima, a ujedno imaju empirijski jasno utvrđena ograničenja i pokazuju izražene interindividualne razlike. Istraživanja kognitivnih intervencija kreću se od teorijskih koja, nastojeći razumjeti mehanizme dobiti od treninga, naznačuju kako kapitalizirati neuralne promjene potaknute iskustvom, do primijenjenih koja propituju raspon promjena u svakodnevnom funkcioniranju kao rezultat treninga. Usprkos izuzetnom istraživačkom interesu i potrebama u praksi pitanje učinkovitosti kognitivnih intervencija predmet je dugogodišnjih  istraživačkih prijepora. Sinteza istraživanja sugerira kako razumijevanje učinkovitosti intervencija zahtijeva prihvaćanje kognitivnog osnaživanja kao višedimenzionalnog konstrukta čija je učinkovitost pod djelovanjem prirode i strukture intervencije te osobina i sposobnosti samih sudionika.  

Ključne riječi: kognitivni trening, brain-training industrija, kognitivno starenje, individualne razlike