Organizacioni odbor VII sarajevskih dana psihologije

prof. dr. Amela Dautbegović, predsjednica

Aida Begić, MA

mr. Nadina Grebović Lendo

Katarina Mišetić, MA

 

Programski odbor VII sarajevskih dana psihologije

doc. dr. Mirna Marković, predsjednica

prof. dr. Enedina Hasanbegović-Anić

doc. dr. Đenita Tuce

prof. dr. Sibela Zvizdić


Organizacioni odbor ispred Udruženja studenata psihologije "SINAPSA"

Ilhana Džukić

Azra Šakić

Vildana Karčić

Almina Bajić

Medina Karaga

Melisa Alibegović